1.1.2012, Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

1. 1. 2012 vyšly v účinnosti právní předpisy sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění.

  • Úprava účasti na nemocenském pojištění zaměstnanců činných na základě dohody o provedení práce.
  • Zákon o nemocenském pojištění č. 470/2011 Sb.
  • Právní předpisy se týkaly např. zákon č. 365/2011 Sb., kterým se mění zákoník práce.

Novela zákona o nemocenském pojištění přináší změnu o rozšíření okruhu nemocensky pojištěných osob o zaměstnance činné na základě dohody o provedení práce. Novela platí jmenovitě pro společníky a jednatele s.r.o., komanditisty, členy družstva činné v orgánech družstva a dalších.

Další úpravy se týkají účelům sociálního zabezpečení, kde je nově stanoven vyměřovací základ u OSVČ.