Účetnictví

  • Účetnictví

Účetnictví jsou informace o hospodárských operacích, při kterých se mění výše a struktura majetku a závazků účetní jednotky v celém období jeho fungování. Účetnictví tyto operace sleduje pomocí podvojných se sebou souvisejících zápisech na dvou účtech Má dáti a Dal.

Důvod využívání účetnictví

Sledování účetnictví můžeme lépe sledovat v normovaných dokumentech strukturu majetku účetní jednotky, vlastní kapitál i dluhy. Účetní operace se zaznamenávají v peněžních jednotkách a jsou zaznamenány zákonem stanovenými pravidly, tedy zákon o účetnictví.