1.3.2012, změny pracovněprávní legislativy

Za období 1. ledna 2012 až do 29.3.2012 došlo k několika základním změnám pracovněprávní legislativy.

Novelizace právních předpisů obsahuje změny v oblastech:

  • kompenzace v případě nevyplacení odstupného, odbytného nebo odchodného) zákon o inspekci práce.
  • zákon o zaměstnanosti (nové vymezení nelegální práce a zpřísnění postihů za její využívání

Novela zákoníku práce

Změny se projevily v následujících oblastech: pracovního poměru na dobu určitou, pracovní doby a odměňování, zkušební doby, odstupného, DPP a dovolené.