Jednoduché účetnictví

  • Jednoduché účetnictví, daňová evidence

Jednoduché účetnictví představovalo do roku 2004 totéž co dnes daňová evidence. Jednoduché účetnictví je tedy ve stručnosti pouze zastaralý výraz pro dnes používaný výraz daňová evidence.

Jednoduché účetnictví resp. daňová evidence poskytuje přehled o příjmech a výdajích a pohybu hospodářských prostředků u podnikajících fyzických osob. Výrazný rozdíl mezi účetnictvím a jednoduchým účetnictvím je zejména u nepodvojného účetnictví u jednoduchého účetnictví, které místo výnosů a nákladů sleduje přijmy a výdaje.

V jednoduchém účetnictví (daňové evidenci) je základní účetní knihou peněžní deník a kniha pohledávek a závazků.