Účetnictví

  • Účetnictví, základy o účetnictví, podvojné účetnictví

Zajímá Vás účetnictví? Ať už jste firma či student v obou případech se vám tyto stránky budou hodit. Nabízíme služby v oblasti účetnictví a daňové evidence. Nejdříve si představme co je účetnictví.

Účetnictví a základy o účetnictví

Účetnictví mohou někteří znát ještě jako podvojné účetnictví, tak se dříve oficiálně nazývalo. Účetnictví je upraveno předpisy např. zákonem ve sb. o účetnictví. Jedná se o systém zobrazení stavů, toků a výsledků podnikatelské činnosti a to pevně vyhrazeným způsobem, který je dán normami. Uspořádaný systém evidence výdajů a přijmů podniku zajistí takzvaný podvojný systém.

Co vše spadá pod účetnictví? Neboli co si můžu objednat či co se musím naučit:

  • vedení účetní agendy
  • vypracování daňového přiznání
  • sestavení výkazů potřebných pro banky
  • řádné a mimořádné účetní závěrky
  • výkaz cash-flow
  • vytváření vnitropodnikových směrnic
  • dohled nad vedením účetnictví
  • konzultace a jednání na téma účetnictví

Zákon účetnictví a věci povinné

Zákon udává účetním jednotkám povinnost vést účetnictví podle nastavených norem a pravidel. Účetní jednotky jsou může být jak osoba fyzická, tak osoba právnická. Vést účetnictví je možné jak dobrovolně, nebo dosáhnutím vymezených hranic. Nejčastěji se jedná o dosažení ročního obratu firmy 25 miliónu Kč.