Deník

  • Deník, účetní deník

Do deníku zachycujeme účetní případy chronologicky za sebou. Účetní deník je hlavní knihou pro vedení účetnictví. Deník je zejména určen k zápisu specifických účetních případů, které jsou v deníku děleny podle dokladu.

Základní náležitosti deníku

  • datum zaznamenání účetní operace do deníku
  • doklad, na základě něhož je účtováno a jeho číselné označení
  • popis operace
  • finanční částku
  • určení účtu, na který budeme účtovat na stranu MD
  • určení účtu, na který budeme účtovat na stranu D

Zaúčtování do deníku je zpravidla prováděno podle nastavené předkontace.