Účetní období

  • Účetní období

Účetním obdobím rozumíme dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsícu. V dnešní době se účetním obdobím myslí zejména jakékoli roční období, jež začíná prvního dne libovolného měsíce. Správně zaznamenané účetní období je například od 1.6. do 31.5..

Historie účetní období

V nedávné době bylo účetní období označováno striktně vymezené období od 1.1. do 31.12., tedy indentické období s kalendářním rokem. Dnes se převážně používá první variabilnější varianta.