Účetnictví s. r. o.

  • Účetnictví s. r. o., účetnictví společnosti s ručením omezeným, vedení účetnictví sro

Účetnictví společnosti s ručením omezení (s. r. o.) je jedním z nejčastějších právnických forem s jakým se můžete v oblasti účetnictví setkat. Společnosti s. r. o. je v České republice nespočet a díky poptávce se utvořila i nabídka služeb účetnictví.

Vedení účetnictví s. r. o. - firma

Koho tedy a zejmény kdy vybrat pro vedení účetnictví s. r. o? Nenajdete příliš rozdílů, každý účetní zná normy účetnictví jak pro fyzické osoby tak pro právnické osoby. Je možné, že se jistá společnost víceméně specializuje na jistou část klientely ovšem není třeba si z tohoto důvodu volit jinou účetní firmu.

Co platí pro účetnictví s. r. o.?

Společnost s ručením omezení má povinnost od svého vzniku až do svého zániku vést účetnictví. To je zároveň nejnáročnější a nejnákladnější způsob prokazování přijmů a výdajů. Pro podnikatele je oblast vedení účetnictví často oříškem a nelze než doporučit externí společnost, která nabízí vedení účetnictví. Chybou je možné způsobit vysoké finanční pokuty.