Podvojné účetnictví

  • Podvojné účetnictví

Podvojné účetnictví zachytává účetní informace podvojným způsobem. Umožňuje nahlížet na majetek jednak z hlediska předmětu, tak z hlediska zdrojů jeho krytí. Podvojné účetnictví, je založeno na řadě účetních zásad dané zákonem například účtování na účty Má dáti a Dal.

V roce 2004 bylo označení podvojné účetnictví nahrazeno čistým označením "účetnictví" stejně tak jako bylo nahrazeno jednoduché účetnictví pojmem daňová evidence.