Aktiva a aktivum

  • Aktiva, aktivum

Aktiva jsou položky majetku, která účetní jehotka vlastní a jehož existence je výsledkem minulých událostí a přinese v budoucnosti ekonomický prospěch. Aktivum je promítnuto ve finančním výkazu tj. v rozvaze. Přínosy aktiv se účtují na stranu Má dáti a úbytky na stranu Dal.

Základní struktura aktiv

  • Dlouhodobý majetek
  • Oběžná aktiva
  • Ostatní aktiva