Cash-flow

  • Cash-flow, cash flow, tok peněz, peněžní tok

Cash flow představuje přehled peněžních toků z nebo směrem do podniku. Jde o znázornění výdajů a příjmů peněžních prostředků. Cash flow vyjadřuje schopnost podniku generovat peníze.
V účetnictví výraz cash floe také znamená účetní výkaz přehled o peněžních tocích. Takový výraz je poté vypočítán jako rozdíl mezi příjmy a výdaji peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů v podniku.

V praxi je cash flow vyžadováno například v závěrce účetních jednotek, které podléhají auditu, nebo při rozhodování investování peněz investora.