Dluh

  • Dluh

Dluh je současný a konkrétní závazek podniku, který vznikl na základě minulých událostí. Vypořádání dluhu se očekává v budoucnu snížení celkového ekonomického prospěchu, které se projeví na vlastním kapitálu.

Dluh vytváří vztah mezi tzv. věřitelem a dlužníkem. Z hlediska věřitele se vztah nazývá pohledávka: pohledávka je oprávnění věřitele požadovat od dlužníka vyrovnání dluhu, tedy takzvané plnění.