Dodavatel

  • Dodavatel

Dodavatel je ekonomický subjekt, který zásobuje podnik potřeným materiálem. V účetnické praxi se s dodavatelem setkáme v při účtování položek jako jsou například faktury.

Služby dodavatele

  • dodavatel poskytující služby
  • dodavatel dodávající zboží
  • dodavatel provádějící stavební práce