Emisní ážio

  • Emisní ážio, emisní příplatek

Emisní ážio je rozdíl mezi nominální a emisní cenou akcie nebo podílu. V češtině má emisní ážio nevyužívaný překlad emisní příplatek.

Stanovení emisního ážia může je vedena snahou o zamezení rozředění vlastního kapitálu při nové emisi. Zamezí se tak, aby nový akcionář získal podíl na již vydělaném vlastním kapitálu.
V rozvaze se emisní ážio uvádí jako součást vlastního kapitálu.