Hlavní kniha

  • Hlavní kniha

V hlavní knize zaznamenává úcetní jednotka účetní případy z hlediska věcného. Sestává se z jednotlivých účtů, které musí obsahovat alespoň následující:

  • zůstatky ke dni, ke kterému se hlavní kniha otevírá
  • souhrnné obraty stran Má dáti a Dal alespon za kalendární mesíc
  • zůstatky účtů ke dni, ke kterému se sestavuje účetní závěrka

Účetní deník oproti hlavní knize zobrazuje účetní zápisy uspořádané z časového hlediska. Zatímco hlavní kniha zobrazuje účetní zápisy uspořádané z hlediska věcného.