Hospodářský výsledek

  • Hospodářský výsledek, výsledek hospodaření

Hospodářský výsledek je rozdíl mezi výnosy a náklady. Rozdíl výnosů a nákladů znamená, že podnik realizoval zisk, je-li záporný, potom podniku vznikla ztráta. Účetní zisk je nezbytné odlišovat od daňového zisku, který je určován zejména daňovými zákony.

Hospodářský výsledek se sestavuje měsíčně a VH se uvádí kumulovaně od počátku roku. Hospodárský výsledek jako takový je součástí vlastního kapitálu, tedy pasiv podniku.