Náklad a náklady

  • Náklad, náklady

Náklady jsou pro podnik úbytek ekonomického prospěchu, který se projevuje snížením stavu aktiv či zvýšením dluhů. Náklad je způsob spotřebování finančních prostředků.

Jak se náklady projevují

Způsob projevování nákladů je například úbytkem aktiv nebo zvýšením závazků, které se následně projeví snížením výše vlastního kapitálu.

Rozdělení nákladů:

  • náklady přímé, snadno přidělitelné ke konkrétnímu výrobku
  • náklady náklady nepřímé, je zapotřebí jejich rozpočítání mezi výrobní a jiné podnikové procesy