Předkontace

  • Předkontace

Předkontace účetních dokladů označujeme stanovení souvztažných účtu, které zachytíme na účetní případ. Souvztažnými účty rozumíme dva a nebo více účtů, na které dochází k zápisu účetního případu.

Předkontované doklady následně zaúčtujeme a doplníme o datum a podpis osoby, jež je zaúčtovala. Zákon předkontaci neudává jako povinnost.