Rozvaha

  • Rozvaha, bilance

Rozvaha je přehled o aktivech a pasivech sledované společnosti k určitému okamžiku. Často se také používá cizí výraz bilance.Rozvaha se sestavuje na základě informací z účetnictví.

Účetnictví sleduje v rozvaze majetek ze dvou hledisek:

  • konkrétní druh majetku, se kterým firma hospodaří
  • zdroje pořízeného majetku

Rozvaha přehledně uspořádává a vyjadřuje majetek v peněžních prostředcích. Zdroje rozvahy ztvárňují financování a poskytují základ pro zhodnocení finanční situace podniku.

Druhy rozvahy

  • Zahajovací rozvaha – při založení firmy
  • Počáteční rozvaha – na počátku období
  • Konečná rozvaha – na konci účetního období