Výnos a výnosy

  • Výnos a výnosy

Výnos či výnosy jsou přírůstek ekonomického prospěchu vyvolaný aktivitou podniku v daném období. Výnosy se projevují zvýšením aktiv nebo snížením dluhů.

Zvýšení ekonomického prospěchu, zvýšení aktiv, snížení výše závazku toto jsou ekvivalentní výrazy s účetními výnosy, protože pozitivně ovlivňují výši vlastního kapitálu bez přímého vkladu učiněných vlastníků.