Závazky

  • Závazek, závazky, obligace

Závazky nebo také obligace jsou povinností podniku, vznikající na základě minulých událostí. Závazek vytváří vztah mezi dvěma subjekty tj. dlužníkem a věřitelem.

V souvislosti se závazky zavádíme pojem vypořádání, kdy svojí povinnost odčiňujeme převážně odtokem podnikových prostředků.